Değerler Eğitimi

DEĞERLER EĞİTİMİ

Çocuklarımızın sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan milli, manevi, toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, onları bu değerlerle donanmış ve bu değerlerle yaşamayı hayat tarzı haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek, çeşitli programlar aracılığı ile, öğrencilerin temel insani özellikleri kazanmasını sağlamak, değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve onları davranışa dönüştürme konusunda öğrencilere yardımcı olmak temel hedefimizdir.

Bu temel hedef çerçevesinde gerçekleştirilmek istenenler:

  • Öğrencilere temel insanî değer ve erdemlerin kazandırılması, bu değer ve erdemlere karşı duyarlılık oluşturulması ve onları davranışa dönüştürülmesi,
  • Toplum tarafından kabul gören değerlerin, uygun okul ortamı oluşturularak geliştirilmesi ve pekiştirilmesi.
  • Öğrencilerin sorumluluk duygularının geliştirilmesi.
  • Akademik bilgi ve gerçek hayata rehberlik edecek ahlaki değerlerle donatılmış öğrencilerin yetiştirilmesi.
  • Kültürel kodların aktarılması, güçlendirilmesi,
  • Okul ve çevresindeki sosyal yaşamın ahlaki ve etik değerlere uygun olarak şekillenmesi,
  • “Ahlak temelli disiplin” kavramının yerleştirilmesi.
  • Öğrencilerde ahlaki bir topluluk bilincinin oluşturulmasıdır.