Dil Eğitimi

ÖZGÜR KOLEJİ’NDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

Özgür Koleji’nde yabancı dil öğrenimi, anadili öğrenimi ile aynı esaslara dayandırılarak yapılmaktadır. Bu doğrultuda okullarımızda doğal bir öğrenme ortamının oluşturulmasına büyük özen gösterilmektedir. Özgür Koleji’nde yabancı dil öğrenimi; duyarak, dinleyerek, duyduklarını tekrar ederek, onlara anlam yükleyerek, sesleri taklit ederek ilerleyen bir öğrenme sürecidir.

Özgür Koleji’nde başlıca yabancı dil olarak İngilizcenin yanı sıra ikinci dil olarak Fransızca öğretimi yapılmaktadır. Yabancı dil öğretimi, anasınıfı, 1, 2, 3,4. Sınıflar ve 5, 6, 7, 8. sınıflar iki bölümde planlanmaktadır.

İlkokulda İngilizce Eğitimi

İlkokulda İngilizce dersleri haftada 10 saatten oluşmaktadır. Bu 10 saatin 6 saati Main Course (ana ders) ve 4 saati Skills (yardımcı ders) olarak bölünmüştür. Her sınıfa iki farklı İngilizce öğretmeni ders vermektedir. Derslerimizde sıkı bir Only English Policy (Sadece İngilizce Politikası) uygulanmaktadır. Böylece öğrencilerimizin İngilizceyi kullanmalarının önünü açmak hedeflenmektedir. Main Course ve Skills derslerindeki kitaplar birbirinden bağımsız olarak seçilmiştir. Main Course dersi gramer, kelime, yazma ve okuma ağırlıklıyken, Skills dersinde bunların yanı sıra dinleme ve konuşma ön plana çıkmaktadır.

İngilizce dersliklerimizde, akıllı tahta etkinlikleri, oyunlar, müzik, dans ve yarışmalardan faydalanılarak daha eğlenceli bir ortam oluşturulmaktadır. Öğrencilerimizin Oxford, Cambridge gibi prestijli sınavlara girerek özgüvenlerini geliştirmeleri- ortaokulda katılabilecekleri JMUN (Junior Model United Nations) ve JMUNESCO (Junior Model United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) gibi konferanslar için hazır hale gelmeleri hedeflenmektedir.

İlkokul olarak önceliğimiz öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek ve bu sevgiyi başarıya dönüştürdüklerini görmektir.