Dil Eğitimi

ÖZGÜR KOLEJİ’NDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

Özgür Koleji’nde yabancı dil öğrenimi, anadili öğrenimi ile aynı esaslara dayandırılarak yapılmaktadır. Bu doğrultuda okullarımızda doğal bir öğrenme ortamının oluşturulmasına büyük özen gösterilmektedir. Özgür Koleji’nde yabancı dil öğrenimi; duyarak, dinleyerek, duyduklarını tekrar ederek, onlara anlam yükleyerek, sesleri taklit ederek ilerleyen bir öğrenme sürecidir.

Özgür Koleji’nde başlıca yabancı dil olarak İngilizcenin yanı sıra ikinci dil olarak Fransızca öğretimi yapılmaktadır. Yabancı dil öğretimi, anasınıfı, 1, 2, 3,4. Sınıflar ve 5, 6, 7, 8. sınıflar iki bölümde planlanmaktadır.

Anaokulu İngilizce Eğitimi

                       Anaokulunda İngilizce dersleri günlük yarım saatten oluşmaktadır. Bu yarım saatlik ders içerisinde amaçlanan çocukların yeni bir dilin varlığından haberdar olmaları, yeni bir dille iletişim kurabileceklerini anlamaları ve farkındalık geliştirmeleridir. Bu farkındalığın oluşmasında dili yaşayarak ve eğlenerek öğrenme önceliğimizdir.

TPR (fiziksel uygulamalı anlatım), drama, müzik ve kuklalar ile desteklenen derslerde tekerleme, şarkı, bahçe etkinlikleri, dans ve oyunlar öğrenilenleri pekiştirmede etkili olmaktadır. Derslerimizde sıkı bir Only English Policy (Sadece İngilizce Politikası) uygulanmaktadır. Böylece miniklerimiz ders esnasında sürekli İngilizceye odaklanabileceklerdir. İngilizceyi konuşmak ve duymaktan zevk alacak, başarmanın tadını erken yaşta fark edebileceklerdir. Değişik branşların da katkı sağladığı İngilizce derslerinde öğrencilerin dil ile olan etkileşimi artırmaya ve bu etkileşimin gelecekte de pozitif olarak hatırlanması için çabalamaktayız.