2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Servis Taşımacılığı İhale İlanı Duyurusu

2023 – 2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÖZEL ÖZGÜR ALKANLI KOLEJİ

OKUL SERVİSİ ÇALIŞTIRMA İŞİ İLANI

İLANIN KONUSU   :

Özel Özgür Alkanlı Koleji öğrencilerinden isteyenlerin, ev adreslerinden alınarak Komisyon ve taşımacı tarafından belirlenen güzergâhlarından okula getirilmesi ve ders bitiminde de tekrar evlerine, 2023 – 2024 eğitim-öğretim yılı boyunca geri götürülmek suretiyle, taşımacılığının, Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 8. maddesi ve Okul Servis Araçları Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında, okul servisi çalıştırılması işi ile ilgili istekliler belirlenecektir.

İŞİN NİTELİĞİ        :

Özel Özgür Alkanlı Koleji 2023–2024 Eğitim Öğretim Yılı okul servis araçları çalıştırma işi yapılacaktır.

 İŞİN YERİ       Özel Özgür Alkanlı Koleji Müdürlüğü

      Adresi   : Çalılıöz Mah. 503.Sk. No:18 Merkez/KIRIKKALE

Tel No   : 0 543 890 00 00

Faks No : 0

Elektronik posta adresi: info@ozgurkoleji.com.tr

ŞARTNAME             :

            Şartname ve eklerinin onaylı örneği okul idaresinden 28 Temmuz 2023 – 11 Ağustos 2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak temin edilebilecektir.

SERVİS ÇALIŞTIRMA İŞİ           :

            Okul servisi çalıştırılması işinde isteklilerin belirlenmesi Özel Özgür Alkanlı Koleji Müdürlüğünde 16/08/2023 Çarşamba günü saat 14:00’ da yapılacaktır. Dosyalar komisyona 13/08/2023 Pazartesi saat 17:00’a kadar teslim edilecektir.

 

İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER    :

  1. a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi,
  2. b) Gerçek kişi olması hâlinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  3. c) Tüzel kişi olması hâlinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

ç) Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişilikler de üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler,

  1. d) Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu,
  2. e) Tahdit ve/veya tahsis uygulanan illerde tahditli/tahsisli araç plaka belgeleri, diğer illerde ise Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri,
  3. f) Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir NACE kodlu faaliyet belgesi,

Read Previous

LGS Türkiye 1.Si Öğrencimiz Ecrin Elvin ERCAN Galatasaray Lisesi’ne Yerleşti

Read Next

LGS Şampiyonu Öğrencimiz Ecrin Elvin Ercan’ı Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürümüz Makamında Kabul Etti

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Most Popular